banner1- (1)
banner
Odöriteleşdirilen neodiý magnitleri.Dünýäde iň ýokary gaýtadan işleýän kuwwatlylygy, çig maldan taýýar önüme çenli 30 ýyllyk zawod

Aýratynlyk önümi

Odöriteleşdirilen neodiý magnitleri.Dünýäde iň ýokary gaýtadan işleýän kuwwatlylygy, çig maldan taýýar önüme çenli 30 ýyllyk zawod

Formörite şekilli magnitler - Dürli materiallaryň dürli görnüşli magnitlerini düzýäris

Aýratynlyk önümleri

Formörite şekilli magnitler - Dürli materiallaryň dürli görnüşli magnitlerini düzýäris

BIZ hakda

ZHAOBAO MAGNET topary

"Zhaobao Magnet Group" 1990-njy ýyllaryň başynda döredilip, Hytaýda seýrek toprak hemişelik magnit önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalardan biridir.Çig maldan taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyrymyz bar.Gözleg we ösen önümçilik enjamlaryna yzygiderli maýa goýumlary arkaly, gözleg, önümçiligi we satuwy birleşdirýän hemişelik magnit önümleriniň uly göwrümli toplumlaýyn üpjün edijisine öwrüldik…

Neodimiý magnitleri

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär.

Magnit materiallar

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär.

Magnit Assambleýasy

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär.

magnit öndüriji

Näme üçin bizi saýlamaly?

30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär.

Iň soňky habarlar

  • N35 magnit näme diýmek?N35 magnitli näçe Gauss?

    N35 magnit näme diýmek?Adatça N35 magnit näçe Gauss bar?N35 magnit näme diýmek?N35 NdFeB magnitiniň markasy.N NdFeB degişlidir;N35 N38 N40 N42 N45 N48 we ş.m. Bu görnüşde düzülendir.Marka näçe ýokary bolsa, magnitlilik şonça-da güýçli, pri ...

  • Seýrek ýer magnitiniň bahasy (10.13)

    Aşakdaky maddy bahalar Hytaýyň ýer bazarynda ýygnalýar we iki tarapyň hem gündelik bahasy.Diňe salgylanma üçin Pr Pr-Nd garyndysynyň bahasy: 830,000-835000 (RMB / mt) Boý-demir ergininiň bahasy: 2,320,000-2,340,000 (RMB / mt)

  • Seýrek Earther magnitiniň bahasy (10.11)

    Aşakdaky maddy bahalar Hytaýyň ýer bazarynda ýygnalýar we iki tarapyň hem gündelik bahasy.Diňe salgylanma üçin Pr Pr-Nd garyndysynyň bahasy: 830,000-835000 (RMB / mt) Boý-demir ergininiň bahasy: 2,320,000-2,340,000 (RMB / mt)