Zawod gezelenji

Zawod gezelenji

30 ýyllyk ösüş bilen zawodymyz iň ösen önümçilik tejribesini toplady we iň ösen häzirki zaman önümçilik maşynlary bilen enjamlaşdyryldy

Zawod Magnit Ball07

gezelenç01
gezelenç02
gezelenç05
gezelenç03
gezelenç04
ýjt (1)
Neodimiý magnitleri (7)

Amallara gözegçilik

1
2

Hil gözegçiligi nukdaýnazaryndan, kompaniýa çig maldan zawod gözlegine çenli ähli amallar üçin gözegçilik serişdelerine eýedir we her esasy önümiň hiliniň durnuklylygyny üpjün etmek üçin dürli ösen synag gurallaryny kabul edýär.Çig mal ammarda goýulmazdan ozal, çig malyň hiline gözegçilik etmek üçin kislorod düzümini barlaýjy, bir kanal gözleýän spektrometr, uglerod kükürdi analizatory, kislorod azot wodorod analizatory we beýleki seljeriş gurallary ulanylýar;Işleýiş önümleri üçin lazer bölejikleriniň ululygyny paýlaýyş guraly we Hurst öndürijilik synag enjamlary, önüm önümleriniň hünärli bolmagyny we boş öndürijiligiň spesifikasiýa talaplaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin ulanylýar;Gara film önümleri we taýýar önümler üçin üç ölçegli proýektor, ýokary temperatura synag kamerasy, ýokary we pes temperatura üýtgeýän çygly ýylylyk synag kamerasy, şlýapa synag kamerasy, duz sepiji synag kamerasy, rentgen floresan örtük galyňlygy barlaýjy, daşky görnüşi awtomatiki şekil we ş.m. önümiň hilini üpjün etmek üçin ulanylýar.Magnit akymyny barlamak işinde önümiň barlagynyň durnuklylygyny üpjün etmek we öňki zawod önümleri üçin ajaýyp hil kepilligini üpjün etmek üçin ösen awtomatiki magnit akymyny bahalandyrmak synag enjamlary kabul edilýär.

3

Synag enjamlary

1
4
2
3
7
8
9
5
6

Satuw toparymyz

topar (1)
topar (2)
topar (4)
topar (3)
fotobank- (3)