• satmak üçin hemişelik ark neodimium magnit

  satmak üçin hemişelik ark neodimium magnit

  Neodymium ortaça reaktiw we howada sary reňkde çalt okislenýän kümüş-ak metal.

 • Zawodyň lomaý satuwy hemişelik ark neodimium magnit

  Zawodyň lomaý satuwy hemişelik ark neodimium magnit

  Kiçijik we uly Neodimiý magnitlerimiziň ýygyndysy, ýokary temperaturada demagnetizasiýa sezewar bolýar.

 • Motor üçin ýokary hilli neodimium ark magnit

  Motor üçin ýokary hilli neodimium ark magnit

  Hemişelik magnitlerden Neodymium iň güýçlidir we ululygy üçin samarium kobalt we keramiki magnitlerden has ýokary göterijidir.

 • Awtoulag hereketlendirijisi üçin Arc Magnet N52 magnit

  Awtoulag hereketlendirijisi üçin Arc Magnet N52 magnit

  Neodymium egri magnit, Neodymium egri magnit diýlip hem tanalýar, Neodymium magnitiniň özboluşly görnüşi, soň Neodymium ark magnitiniň hemmesi diýen ýaly rotor we stator üçin hemişelik magnit (PM) hereketlendirijilerinde, generatorlarynda ýa-da magnit birikdirmelerinde ulanylýar.

   

 • Zawodyň lomaý satuwy hemişelik ark neodimium magnit

  Zawodyň lomaý satuwy hemişelik ark neodimium magnit

  Magnitler, adatça, hemişelik magnitlere we ýumşak magnitlere bölünýärler.Magnitleşdiriji we elektromagnit ýaly materiallaryň köpüsi ýumşak magnitlerdir, polýarlygy şol ýerde ulanylýan magnit meýdanynyň polýarlygy üýtgänsoň üýtgeýär;we hemişelik magnitler, ýagny gaty magnitler, magnit häsiýetlerini uzak wagtlap saklamaga ukyply, aňsat demagnetizasiýa edilmeýän we aňsat magnitleşdirilmedik magnitlerdir.Şonuň üçin senagat önümçiliginde ýa-da gündelik durmuşda tapawudy ýok, gaty magnit iň köp ulanylýan güýçli materiallardan biridir.

 • Zawod lomaý N52 Arc neodimiý magnit

  Zawod lomaý N52 Arc neodimiý magnit

  Neodymium Magnit, häzirki wagtda beýleki magnit materiallaryndan has ýokary magnit häsiýetleri bilen täjirçilik taýdan elýeterli iň güýçli hemişelik, seýrek toprakly magnitlerdir.

 • 180 dereje ýokary temperatura garşylygy Neodymium Magnets Arc görnüşi

  180 dereje ýokary temperatura garşylygy Neodymium Magnets Arc görnüşi

  Bellik:
  * Maddy bahasy ep-esli üýtgeýär, bahasy diňe salgylanmak üçin, soňky sitatamyza görä, sargyt etmezden ozal biziň bilen tassyklaň.

  Dürli örtükleriň özleşdirilmegini goldaýan we daşky gurşawy goramak ülňülerine laýyk gelýän öz elektroplating zawodymyz bar.

 • Güýçli hemişelik neodim magnit öndürijisi Iş temperaturasy 120 dereje N48sh

  Güýçli hemişelik neodim magnit öndürijisi Iş temperaturasy 120 dereje N48sh

  Seýrek toprakdaky hemişelik magnitleriň giňişleýin gözlegleri we işlenip düzülmegi bilen, olar robot hereketlendirijileri, elektrik ulagy hereketlendirijileri we ş.m. ýaly dürli energiýa tygşytlaýjy we ýokary netijelilikli hereketlendirijilerde has köp ulanylýar. , dürli motorly müşderi toparlaryna hyzmat etmek üçin takyklyk synagy we dinamiki deňagramlylyk synagy ýaly geçip bilýän stator we rotor magnit komponentleri.

 • Ark magnit Güýçli N52 Ark segmenti Neodymi NdFeB Seýrek Earther Magnit

  Ark magnit Güýçli N52 Ark segmenti Neodymi NdFeB Seýrek Earther Magnit

  Material: Sintirlenen neodiý-demir-bor (NdFeB)

  Öndürijiligi: omöriteleşdirilen (N33 N35 N38 N40 N42 N45 N48 N50 N52 ……)

  Örtük: omöriteleşdirilen (Zn, Ni-Cu-Ni, Ni, Altyn, Kümüş, Mis, Epoksi, Chrome we ş.m.)

  Ölçege çydamlylygy: diametri / galyňlygy üçin ± 0.05mm, ini / uzynlygy üçin mm 0,1mm

  Magnitizasiýa: Galyňlygy magnitlenen, eksenel magnitlenen, diametrli magnitlenen, köp polýus magnitlenen, radial magnitli.

  Şekil: omöriteleşdirilen (blok, disk, silindr, bar, halka, hasaplaýjy, segment, çeňňek, käse, trapezoid, tertipsiz şekiller we ş.m.)

  Ölçegi: Dürli görnüşler ýa-da müşderileriň haýyşy boýunça

  Gaýtadan işlemek hyzmaty: Kesmek, galyplamak, kesmek, urmak

  Eltip beriş wagty: 20-25 gün

 • N52 Güýçli segment egri şekilli ýokary hilli arzan bahaly neodimium ark magnitleri

  N52 Güýçli segment egri şekilli ýokary hilli arzan bahaly neodimium ark magnitleri

  Elektron, elektrik enjamlarynda ulanylýar.lukmançylyk enjamlary oýunjak gaplamak.metal tehnika, howa we kosmos meýdançalary, has giňden ýaýran magnit hereketlendirijisi, gürleýji, magnit bölüji, kompýuter diski, öý enjamlary, sanly kameralar, jübi telefonlary, kanselýariýa, senetçilik, magnit-rezonans tomografiýa enjamlary we ş.m.

 • Motor üçin hemişelik neodimium ark magnit

  Motor üçin hemişelik neodimium ark magnit

  Neodimiý ark magnitleri, ýokary magnit güýji we birneme arzanlygy sebäpli köp sarp ediji, täjirçilik, senagat we tehniki goşundylar üçin ileri tutulýan saýlawdyr.

 • Ark magnit öndürijileri N52 magnit bilen üpjün edýär

  Ark magnit öndürijileri N52 magnit bilen üpjün edýär

  Arc Magnet hakda

  Seýrek toprak hemişelik magnitiniň üçünji nesli hökmünde Neodymium magnitleri täjirçilik taýdan öndürilen iň güýçli magnitlerdir.Neodymium egri magnit, Neodymium egri magnit diýlip hem tanalýar, Neodymium magnitiniň özboluşly görnüşi, soň Neodymium ark magnitiniň hemmesi diýen ýaly rotor we stator üçin hemişelik magnit (PM) hereketlendirijilerinde, generatorlarynda ýa-da magnit birikdirmelerinde ulanylýar.
   
123Indiki>>> Sahypa 1/3