• Zawod lomaý güýçli magnit oýunjaklary mini Q adam magnit

  Zawod lomaý güýçli magnit oýunjaklary mini Q adam magnit

  30 ýyl hemişelik magnitde jemlenýär—— “Jaobao Magnet Group” 1990-njy ýyllaryň başynda döredilip, Hytaýda seýrek ýer hemişelik magnit önümlerini öndürmek bilen meşgullanýan iň irki kärhanalaryň biridir.Çig maldan taýýar önümlere çenli doly önümçilik zynjyrymyz bar,we ähli önümler OEM / ODM bolup biler.Gözleg we ösen önümçilik enjamlaryna yzygiderli maýa goýumlary arkaly, 20 ýyllyk ösüşden soň gözleg, önümçilik we satuwy birleşdirýän hemişelik magnit önümleriniň uly göwrümli toplumlaýyn üpjün edijisine öwrüldik.Önümlerimiz dürli magnit materiallaryny öz içine alýar, şol sanda NdFeB magnit, SmCo magnit, ferrit magnit, birleşdirilen NdFeB magnit, rezin magnit we dürli magnit önümleri, magnit gurnamalary, magnit gurallary, magnit oýnawaçlar we ş.m. Kompaniýa ISO14001, OHSAS18001, IATF16949 we geçdi beýleki degişli ulgam şahadatnamasy.

   

 • Zawod Göni satuw Kauçuk Çeýe Magnit Mini Q-Erkek sowadyjy oýunjak

  Zawod Göni satuw Kauçuk Çeýe Magnit Mini Q-Erkek sowadyjy oýunjak

  Islegine görä bukulyp bilýän aç-açan ýumşak rezin bilen ýasaldy.Toplumlaýyn dizaýny bar, magnitiň gaçmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok

 • Zawodyň lomaý lomaý rezin çeýe magnit Mini Q erkek oýunjak

  Zawodyň lomaý lomaý rezin çeýe magnit Mini Q erkek oýunjak

  Islegine görä bukulyp bilýän aç-açan ýumşak rezin bilen ýasaldy.Toplumlaýyn dizaýny bar, magnitiň gaçmagy barada alada etmegiň zerurlygy ýok