• Toplama adaty NdFeB reňk bilen örtülen güýçli magnit magnit çeňňegi

  Toplama adaty NdFeB reňk bilen örtülen güýçli magnit magnit çeňňegi

  I LE GOWY DÖWRÜN GÖRNÜŞ SYITYASY - Polat metal bazada 3 gatly 'açyk nikel + mis + aşaky Nikel' örtügini hödürleýäris.Onda ajaýyp birmeňzeş elektrodepozisiýa häsiýeti bar we ölçegli takyklyk bilen birlikde galyndy tozany we keseki zatlary ep-esli azaldýan ýokary ýuwmak ukyby bar.Ahyry ýaly ýalpyldawuk, possyz we aýna üpjün edýär.Esasanam poslama garşy ajaýyp häsiýeti we çyzmaga garşylygy görkezýär.Bejeriş mugt, pos ýok!

 • Zawodyň lomaý lomaý magnit köp reňkli çeňňegi, magnit çeňňegi

  Zawodyň lomaý lomaý magnit köp reňkli çeňňegi, magnit çeňňegi

  SUPER POWERFUL - diametri 1,26 dýuým CNC işlenip taýýarlanan polat bazasy bilen ajaýyp güýçli, berk we ygtybarly metal magnitli çeňňekler, ýokary derejeli iň soňky nesil 'magnit şasy', ýagny super Nd-Fe-B, 100 funtdan gowrak çekmegi teklip edýär dartyş maşynynda güýç.Agyr metal magnit çeňňekler, güýçli magnit hemişelik dowam edýär!

 • Hemişelik Magnit Köp reňkli Swivel Hook Swivel magnit çeňňegi, içerde açyk meýdanda Rust Proof

  Hemişelik Magnit Köp reňkli Swivel Hook Swivel magnit çeňňegi, içerde açyk meýdanda Rust Proof

  Bu “Neodymium Swivel Hook Magnet Dia”.25mm adaty magnit bölegi däl.
  Onda 180 ° ýokary ýa-da aşak süýşüp bilýän çeňňegi bar, içindäki güýçli halka neodim magnitli demir korpusda oturdylan 360 ° erkin aýlawda gurnalan.
  Bu gurnama, çeňňek çeňňek magnitiniň hem keseligine, hem dikligine netijeli işlemegine mümkinçilik berýär.Çeňňek bazasynyň artykmaçlygy, bu çeňňek magnitini obýektleri ýa-da paketleri islendik tarapa saklamak, elektrik gurallarynda simleriň artykmaçlygyny ýokarlandyrmak we gaty köp aýlansaňyz, çekilen simlerden gorkmaň diýmekdir.

 • Zawodyň lomaý köp modeli saklamak üçin güýçli çeňňek magnit

  Zawodyň lomaý köp modeli saklamak üçin güýçli çeňňek magnit

  1. Kiçijik MOQ etmek kynmy?

  Synag buýrugyny goldaň, kiçi MOQ bar!
  2. customörite gaplama, logo gerekmi?Talaplaryňyza görä düzüldi!
  3. Eltip bermek wagty gaty uzynmy?
  Çalt eltip bermek esasy artykmaçlyklarymyzyň biridir, sargyt edilen güni iň çalt eltip bolýar!
  3. Bahasy gaty ýokarymy?
  Zawod baha tapawudyny gazanmak üçin göni araçysyz satýar.4. Hil gaty gowy dälmi?30 ýyllyk önümçilik tejribesi, Nusga tapmagy goldaň we synag hasabatyny beriň!
  5. Satuwdan soň kepillendirilmeýärmi?
  Zeper ýeten, ýiten, ýetmezçilik üçin öwezini dolmak / arzanladyş / gaýtadan işlemek!
 • Öý üçin köp reňkli swing neodim magnit çeňňegi NdFeb magnit çeňňegi

  Öý üçin köp reňkli swing neodim magnit çeňňegi NdFeb magnit çeňňegi

  1. 304 poslamaýan polat çeňňek, 360 dereje aýlanma, hiç wagt poslama.

  2. Ajaýyp örtükköp gatlakly elektroplatasiýa, poslama garşylyk:

  NiCuNi + nano-tehnologiýa sepmek, goraga mynasypdyr.

  3. Patentlenen tehnologiýa

  Nanotehnologiýa spreý boýag, açyk reňk solmaýar.

  4. Aşak tekiz ýa-da deşikli, Goşmaça.

  5. Güýçli magnit güýji

  ykjam ululygy r Güýçli göterijilik ukyby.

 • Hightokary hilli güýçli neodimium çeňňek magnitleri

  Hightokary hilli güýçli neodimium çeňňek magnitleri

  Çeňňek magnitleri kiçi göwrümi üçin ajaýyp güýç berýär (246 funt).

 • Hooks bilen neodim kubogy magnitleri

  Hooks bilen neodim kubogy magnitleri

  Çeňňekli neodiý kubok magnitleri, ýüplükli çeňňekli polat käse bilen gurşalan N35 neodim magnitleri bilen ýasalýar.

 • Gowy hilli ýöriteleşdirilen gaplama çeňňek magnitli güýçli hemişelik magnit

  Gowy hilli ýöriteleşdirilen gaplama çeňňek magnitli güýçli hemişelik magnit

  Ölçegi
  D16, D20, D25, D32, D36, D42, D48, D60, D75
  Materiallar
  NdFeB Magnitler + Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk + Çeňňek
  Şahadatnamalar
  IATF16949, ISO14001, OHSAS18001, SGS, ROHS, CTI
  HS kody
  8505119000
  Gelip çykyş şahadatnamasy
  Elýeterli
  Gümrük
  Mukdaryna baglylykda käbir sebitler agentligi arassalamak hyzmatlaryny berip bilerler.
  Eltip bermegiň wagty
  4-15 gün, mukdaryna we möwsümine görä.
  Mysal
  Elýeterli
 • Zawodyň lomaý güýçli güýji Köp reňkli Swivel Neodymium Magnit çeňňegi

  Zawodyň lomaý güýçli güýji Köp reňkli Swivel Neodymium Magnit çeňňegi

  Productshli önümler OEM / ODM bolup biler!

  Mukdaryna baglylykda käbir sebitler agentligi arassalamak hyzmatlaryny berip bilerler.

  Ölçegi
  D16, D20, D25, D32, D36, D42, D48, D60, D75
  Materiallar
  NdFeB Magnitler + Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk + Çeňňek
  HS kody
  8505119000
  Gelip çykyş şahadatnamasy
  Elýeterli
  Eltip bermegiň wagty
  4-15 gün, mukdaryna we möwsümine görä.
  Mysal
  Elýeterli
 • Neodimium çeňňek magnitleri, çeňňek bilen neodiý kubogy magnitleri

  Neodimium çeňňek magnitleri, çeňňek bilen neodiý kubogy magnitleri

  Çeňňek magnitleri kiçi göwrümi üçin ajaýyp güýç berýär (246 funt).Polat käse güýçli dik magnit çekiji güýç döredýär (esasanam tekiz demir ýa-da polat üstünde), magnit güýjüni jemläp, kontakt ýüzüne gönükdirýär.Polat käseler poslama we okislenmeden iň ýokary gorag üçin elektrolitiki prosesi ulanyp, Ni-Cu-Ni (Nikel + Mis + Nikel) üç gatly gatlak bilen örtülendir.
 • Zawodyň lomaý güýçli güýji Köp reňkli Swivel Neodymium Magnit çeňňegi

  Zawodyň lomaý güýçli güýji Köp reňkli Swivel Neodymium Magnit çeňňegi

  Productshli önümler OEM / ODM bolup biler!

  Mukdaryna baglylykda käbir sebitler agentligi arassalamak hyzmatlaryny berip bilerler.

  Ölçegi
  D16, D20, D25, D32, D36, D42, D48, D60, D75
  Materiallar
  NdFeB Magnitler + Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk + Çeňňek
  HS kody
  8505119000
  Gelip çykyş şahadatnamasy
  Elýeterli
  Eltip bermegiň wagty
  4-15 gün, mukdaryna we möwsümine görä.
  Mysal
  Elýeterli
 • Mebel materiallarynyň görnüşleri üçin hemişelik Magnit köp reňkli Swivel Hook Swivel magnit çeňňegi

  Mebel materiallarynyň görnüşleri üçin hemişelik Magnit köp reňkli Swivel Hook Swivel magnit çeňňegi

  Ölçegi
  D16, D20, D25, D32, D36, D42, D48, D60, D75
  Materiallar
  NdFeB Magnitler + Poslamaýan polatdan ýasalan gabyk + Çeňňek
  Şahadatnamalar
  IATF16949, ISO14001, OHSAS18001, SGS, ROHS, CTI
  HS kody
  8505119000
  Gelip çykyş şahadatnamasy
  Elýeterli
  Gümrük
  Mukdaryna baglylykda käbir sebitler agentligi arassalamak hyzmatlaryny berip bilerler.
  Eltip bermegiň wagty
  4-15 gün, mukdaryna we möwsümine görä.
  Mysal
  Elýeterli
  Customöriteleşdirilen kabul ediň
12Indiki>>> Sahypa 1/2